Duurzaam inzetbaar

Coach

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Ook van jou als medewerker wordt iets anders verwacht. Er wordt steeds meer ingezet op duurzame inzetbaarheid. Hoe zorg jij ervoor dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft?

De arbeidsmarkt is de laatste jaren snel en impactvol aan het veranderen. De lifetime employment – een baan voor altijd- verdwijnt, dienstverbanden worden korter of flexibeler. Dit vraagt van organisaties een andere aanpak, maar ook van jou als medewerker wordt iets anders verwacht. Dit kan aan de ene kant onzekerheid over werk en inkomen met zich mee brengen, aan de andere kant vraagt dit om aanpassingsvermogen en ontwikkeling om jezelf toekomst-proof te houden. Duurzaam inzetbaar blijven zorgt ervoor dat je kun inspelen bij een verandering in je taken, loopbaan en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Durf vooruit te kijken. Maar hoe doe je dat?

Stel jezelf een aantal vragen

Hoe? Door bijvoorbeeld zelf of met een (loopbaan) coach na te denken over de volgende vragen:

 • Waar wil ik over vijf jaar werken?
 • Krijg ik voldoende energie van mijn werk?
 • Werk ik in een omgeving of branche die bij me past?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten?
 • Waar moet ik beginnen?

Gun jezelf een antwoord op deze vragen. Dat geeft inzicht. Afhankelijk van jouw levensfase, huidige beroep, gezondheid, financiële situatie en jouw behoefte zijn er legio instrumenten die jou daarbij kunnen helpen. Niet een one-size-fits-all aanpak, maar gericht op jou als individu. Het gaat tenslotte om jouw toekomst.

Informeer ook bij je werkgever over de mogelijkheden. Werkgevers zijn ook steeds meer aan het inzetten op duurzame inzetbaarheid en bieden wellicht de mogelijkheid om een loopbaanadviseur in te schakelen.

Als lid van De Unie kun je gebruik maken van een aantal ledenvoordelen. De Unie vindt het belangrijk dat leden zich kunnen blijven ontwikkelen. Zo kun je cursussen volgen bij NHA. Daarnaast kun je gebruik maken het online portaal voor opleidingen Springest. Dat allemaal met korting.

Meer informatie? 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 851 963 en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl

Wehkamp: Finaal bod sociaal plan

Loopbaan

Dinsdag 7 juli 2020 heeft De Unie, samen met de andere bonden overleg gehad met Wehkamp over de inhoud van het sociaal plan. Naar aanleiding van dit overleg heeft je CEO al een bericht gestuurd. Uiteraard willen wij je ook vanuit ons perspectief bijpraten over waar we staan en hoe we hier zijn gekomen.

Proces

Nadat vakorganisaties op 29 mei zijn ingelicht over de komende reorganisatie waarbij we een uitnodiging voor overleg ontvingen, hebben we op 3 juni een eerste overleg gehad. Dit stond vooral in het teken van informatie uitwisseling over ‘het waarom?’ en ‘hoe verder?’. Van begin af aan is duidelijk gemaakt dat Wehkamp financieel gezond is en dat deze reorganisatie is ingegeven om efficiënter te werken en ook kosten te besparen. Kortom: een bedrijfsoptimalisatie, niet uit nood geboren. Op 12 juni hebben we een eerste overleg gehad om te komen tot een sociaal plan. Vrijdag 19 juni hebben we digitaal met de medewerkers in Zwolle gesproken en zijn we op de locatie in Maurik in gesprek gegaan met de medewerkers. Hierop volgend hebben we overleg gevoerd op 23 juni en 30 juni. In deze overleggen hebben we, gelet op de financiële achtergrond een voorstel gedaan waar medewerkers die met ontslag worden geconfronteerd een goede schadeloosstelling mee zouden krijgen. Gebaseerd op de transitievergoeding van 2019 gecombineerd met outplacement, scholing en juridisch en financieel advies.

Waar staan we nu?

Op dinsdag 7 juli zou Wehkamp bij ons terugkomen om verder te onderhandelen. Wehkamp heeft in het overleg aangegeven een finaal bod te doen. Dat wil zeggen dat de onderhandelingsfase daarmee ten einde was. Het bod dat Wehkamp heeft gedaan voldeed niet aan een aantal van onze uitgangspunten. Een belangrijke voor ons was de transitievergoeding 2019.

Op hoofdlijnen ziet het finale bod er als volgt uit:

 • Transitievergoeding 2020 (1/3 maandsalaris per dienstjaar).
 • Vermenigvuldigingsfactor voor de transitievergoeding:
  • Jonger dan 40 jaar 1,1.
  • Vanaf 40 jaar en tot en met 50 jaar 1,2.
  • Vanaf 51 jaar 1,5.
 • Maximering op € 83.000,- of een jaarsalaris (als dit hoger is dan genoemd bedrag) gebaseerd op bovenstaande factoren.
 • 2 extra maandsalarissen bij het tekenen in juli of 1 extra maandsalaris bij tekenen in augustus (tekenen: het overeenkomen van de vaststellingsovereenkomst).
 • Outplacementbudget: € 2.500,- (bureau ter keuze van de medewerker).
 • Scholingsbudget: € 1.500,-.
 • Bijdrage in juridische kosten: € 750,-.
 • Bijdrage in financieel advies: € 750,-.
 • Personeelskorting tot 1 december 2024.
 • Als medewerker bereid is om in Zwolle te werken in plaats van Maurik, dan geldt 50% van de reistijd als werktijd en zullen alle km’s in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding.
 • Afbouwregeling indien plaatsing in lagere functie: in 4 stappen van 25% in één jaar naar lagere functieschaal.
 • Hardheidsclausule.

En nu?

Qua faciliteiten in het sociaal plan is Wehkamp ons wel degelijk tegemoet gekomen. Waar we elkaar niet in konden vinden was de basis van de transitievergoeding. Als deze reorganisatie een half jaar eerder aangekondigd was, dan gold de transitievergoeding uit 2019. Bij dienstjaren meer dan 10 jaar, is de vergoeding boven de 10 jaar ½ maandsalaris per dienstjaar, in plaats van 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Wij hebben de onderhandelingen gevoerd met de bedoeling tot overeenstemming te komen. Een sociaal plan af te spreken waar we, ondanks de ernst van ontslag, de gevolgen zo goed mogelijk zouden compenseren. Nu we met een finaal bod (ook wel: eindbod) te maken hebben, leggen we dit als zodanig voor aan onze leden. Waarbij we aan de Unie-leden vragen of ze hiermee kunnen instemmen of niet. Wehkamp lijkt onze ledenraadpleging echter niet af te wachten en wil nu vaart maken met het traject met de ondernemingsraad (OR). De OR moet geïnformeerd en beargumenteerd kunnen adviseren. Hoeveel tijd daarvoor nodig is, is aan de OR.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Hoe verder?

Het heeft er alle schijn van dat Wehkamp het overleg met ons als afgesloten ervaart. Desondanks hebben de leden het nu voor het zeggen. Wij willen weten hoe jij er over denkt! Ook als je niet akkoord gaat met het sociaal plan, zullen we je individueel bijstaan als je met ontslag te maken krijgt. Terug naar de onderhandelingstafel? Ja, dat zouden we misschien wel willen, maar het is niet gezegd dat Wehkamp daarvoor openstaat. Wehkamp zal naar verwachting het sociaal plan ‘aanbieden’.

Wij zijn benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. En uiteraard zijn we er voor jou. Kijk wat De Unie voor je kan doen op: https://www.unie.nl/jouw-situatie.

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem dan contact op met Erwin Rog via e-mail erwin.rog@unie.nl of bel 06-5252 2036.

Hoe houd je jouw werkplek veilig en gezond?

Loopbaan

We krijgen deze vraag veel binnen de afgelopen tijd. En dat snappen we. Op veel werkplekken is het nu eenmaal moeilijker om een veilige en gezonde omgeving te creëren. Veel werkgevers kunnen zoveel mogelijk mensen vragen thuis te werken, maar wat als je in een winkel werkt? Dan zijn alle medewerkers hard nodig op de werkvloer. Supermarkten, drogisterijen en bouwmarkten zijn nu misschien wel drukker dan normaal. Hoe zorg je er hier voor dat je geen risico loopt op coronabesmetting?

Plicht van je werkgever

Je werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Doet hij dat niet? Dan getuigt dat van slecht werkgeverschap. Je werkgever moet er nu dus voor zorgen dat je collega’s en jij de coronagerelateerde hygiënemaatregelen in acht kunnen nemen. Zo moeten jullie alle middelen hebben om je handen goed te wassen en genoeg afstand kunnen houden van elkaar én klanten. Is dat niet mogelijk? Dan moet er iets veranderen.

Knoop het gesprek aan

Als jij vindt dat de werkomgeving niet veilig genoeg is, ga hier dan over in gesprek met je werkgever. Betrek er eventueel collega’s bij om sterker te staan. Doe voorstellen en probeer op een redelijke en constructieve manier te komen tot oplossingen waar iedereen zich prettig bij voelt. Stel bijvoorbeeld voor om een bepaald aantal klanten tegelijk toe te laten in de winkel of tijdelijk contante betalingen te verbieden. Weigert je werkgever hierop in te gaan? Dan kun je contact met ons opnemen. Zo kunnen we bemiddelen tijdens het gesprek met je werkgever, of adviseren welke stappen je verder kunt nemen.

Protocol Verantwoord Winkelen

Op 25 maart heeft de overheid een Protocol Verantwoord Winkelen opgesteld, om jou en je collega’s in winkels te helpen. Hierin staan richtlijnen voor je werkgever en voor klanten. Verder hebben veel brancheorganisaties aanvullende richtlijnen en regels opgesteld, dus vraag hen hier ook naar.

Richtlijnen voor je werkgever:

 1. Hang regels aan de buitenkant van de winkel en herhaal deze binnen.
 2. Zorg dat iedereen in én voor de winkel 1,5 meter afstand kan houden van anderen.
 3. Geef een maximaal aantal klanten aan dat in de winkel mag zijn. Richtlijn: 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak.
 4. Zorg voor maximale hygiëne, vooral bij de pinterminal.
 5. Haal samples, proeverijen, monsters en probeerartikelen uit de winkel; zet niet in op beleving.
 6. Werk waar mogelijk op afspraak, zodat je klantcontacten kunt doseren.
 7. Neem waar mogelijk een intake af met de klant, waarin je de gezondheidsregels kunt bespreken.
 8. Zorg dat collega’s met klantcontact elke ochtend hun temperatuur opmeten.

Richtlijnen voor je klanten:

 1. Houd 1,5 meter afstand, in én voor de winkel.
 2. Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel.
 3. Kom niet naar de winkel als je verkoudheids- of griepklachten hebt.
 4. Doe doelgericht boodschappen en koop niet meer dan je nodig hebt.
 5. Raak alleen het product aan dat je nodig hebt.
 6. Volg de aanwijzingen van het personeel altijd op.
 7. Betaal met pin of contactloos.
 8. Gebruik waar mogelijk een winkelwagen.

Conflict met een klant? Haal je leidinggevende of manager erbij!

Door de extra regels en maatregelen duidelijk te communiceren, voorkom je misverstanden en irritatie bij je klanten. Komt het toch tot een conflict, bijvoorbeeld omdat de klant weigert met een pinpas te betalen? Dan mag je best assertief zijn: de klant houdt zich immers niet aan de regels. Doe je dit liever niet, of lukt het niet op deze manier? Haal dan je leidinggevende, manager of werkgever erbij. Die kan dan z’n plicht uitvoeren: jouw werkomgeving gezond en veilig houden.

Meer weten

Vragen over dit artikel? Of kun je wat hulp, advies of ondersteuning van onze ervaren juristen goed gebruiken bij de maatregelen op jouw werkplek? Onze juristen krijgen hier een hoop vragen over. De meestgestelde vragen rondom corona en werk vind je hier. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Tip: INretail draagt bij aan veilige winkel

Voor de veiligheid van jou, je collega’s én klanten, heeft INretail een aantal handige documenten opgesteld. Stappenplannen, checklists en posters waarmee je je klanten inlicht over de maatregelen in jouw winkel.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door het ministerie
van Sociale zaken en werkgelegenheid

Powered by De Unie