‘Ik wilde nieuwe mogelijkheden ontdekken’

Coach, Loopbaan, Tips

Megan heeft ruim 20 jaar ervaring op de winkelvloer, waarvan de laatste jaren als filiaalmanager bij een grote keten. Ze geeft leiding aan een team van 40 medewerkers. Samen zorgen ze voor een mooie presentatie van de kledingstukken en een uitstekende service.

Gratis loopbaancoaching

‘Een tijdje geleden kreeg ik, als werknemer in de retailsector, de kans om een gratis loopbaantraject te volgen via Werkprikkel. Dit leek mij erg interessant om te doen! Ik zit namelijk al best lang op dezelfde plek en daarom goed om af en toe de mogelijkheden te ontdekken.’

Verkenning van mijn kwaliteiten

‘Vooraf moest ik mijn huidige takenpakket en vaardigheden evalueren. Dat kostte wel wat tijd, maar het was het dubbel en dwars waard. Vervolgens maakte ik samen met een loopbaancoach een overzicht van mijn sterke punten en potentiële groeigebieden.’

Overweging van een nieuwe richting

‘Nu ik al zoveel jaren in de retail werk, begon ik me af te vragen of er andere mogelijkheden waren die ik zou willen onderzoeken. De helderheid die de coaching me gaf, samen met praktische tips, was erg waardevol. Ik zou het iedereen aanraden die ook maar overweegt om een nieuwe stap te zetten in zijn loopbaan.’

Verfrissende start

‘Het bleek dat er inderdaad interessante nieuwe mogelijkheden waren die ik nog niet had overwogen. Met de begeleiding van mijn loopbaancoach voel ik me nu veel zekerder over mijn toekomst en welke stappen ik zou kunnen zetten. Het voelt als een verfrissende nieuwe start. Ik ben benieuwd hoe mijn toekomst er over een tijdje uit ziet. Als ik maar gelukkig ben, dat is het belangrijkste.’

Ook meer werkgeluk? De ervaren loopbaancoaches van Jouw Talent in de Winkel helpen je graag.

‘Megan is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bij ons bekend.’   

Goede voornemens op de winkelvloer

Loopbaan

Het jaar zit er alweer bijna op. Wat is het snel gegaan! Het lijkt wel alsof er elk jaar een aantal dagen worden afgesnoept. Over snoepen gesproken, 2024 staat voor de deur en dat begint (bijna) altijd met goede voornemens. Minder snoepen, meer bewegen, sparen en ga zo maar door. Daar is niks ergs aan, gewoon een positieve start van het nieuwe jaar! En een reflectiemoment. Wat had ik in 2023 anders kunnen doen en waar wil ik in het nieuwe jaar dus aan werken? En precies over dat laatste willen we het graag hebben; goede voornemens op het gebied van jouw werk!

Met een vliegende start het nieuwe jaar beginnen

De retailwereld ontwikkelt zich in een stroomversnelling. Het werken in de winkel is daarom anders dan een aantal jaar geleden. Sterker nog, misschien wel anders dan een aantal maanden geleden. Voor jou als winkelmedewerker staat werkplezier met stip op één. Althans, misschien nu nog niet, maar dat zou wel een mooi doel zijn, toch? Daarom is het belangrijk om te bedenken wat je daarvoor nodig hebt. Januari is een ideaal moment om dit te bespreken met je manager. Maar hoe kun je zo’n gesprek het beste aanpakken? Wij helpen je op weg met een aantal handige tips!

Zorg ervoor dat je concrete doelen en wensen hebt

Voordat je het gesprek met je manager aangaat, is het goed om voor jezelf helder te krijgen waar jij werkplezier uithaalt. Is dat bijvoorbeeld als je een tevreden klant hebt geholpen? Of wanneer je een tas vol items hebt verkocht? Of als je meer verantwoordelijkheid hebt? You name it. Wanneer je dit op een rijtje hebt, kun je de doelen en wensen concreet maken. Dus stel, je wil meer verantwoordelijkheid, bedenk dan eens wanneer je het gevoel hebt dat je dat meer krijgt. Is dat bijvoorbeeld wanneer je klachten mag afhandelen, de ‘kassa’ mag tellen of de winkel mag afsluiten? Of is jouw wens dat je meer zeggenschap wil over je rooster, maak dan concreet hoe je je werkgever je hierbij tegemoet kan komen. Last but not least, stel realistische doelen en wensen. De winkel afsluiten terwijl je er net een maand werkt, is niet heel erg realistisch. Geef dan bijvoorbeeld aan dat je aan dat het je leuk lijkt om halverwege het jaar een keer mee te kijken hoe de winkel afgesloten wordt. 

Neem initiatief en steek het gesprek positief in

Wij begrijpen dat het best spannend is om het gesprek met je manager aan te gaan. Maar neem vooral het initiatief. De meeste leidinggevenden waarderen dit enorm. Een goed begin is het halve werk! Naast dat jij gelukkiger wordt van meer werkplezier, wordt je manager dat ook. Jij staat dan namelijk vrolijker in de winkel. Daarmee kan je het gesprek dus al heel positief insteken. Maar hoe breng jij jouw aandachtspunten dan zo aangenaam mogelijk op je manager over? Deze drie stappen zijn essentieel: geef aan wat je goed vindt gaan, benoem dan wat je anders wil en/of waar je aan wil werken en sluit dan vervolgens positief af. Succes gegarandeerd!

Zo houd je goede voornemens écht vol

Goed punt, als je het ons vraagt! Wanneer je je doelen en wensen meetbaar en tijdsgebonden maakt, zorg je ervoor dat je een stok achter de (winkel)deur hebt😉. Je weet dan namelijk waar je naar toe werkt. Maak dan ook gelijk afspraken voor het vervolg en plan tussentijdse gesprekken in om de voortgang bij te houden. Zo blijven je goede voornemens het hele jaar in beeld. 

Surprise! Gratis coaching bij Jouw Talent In De Winkel

Wil jij ook werken aan je werkgeluk, maar vind je het gesprek aangaan met je leidinggevende nog een stap te ver? Of heb je wat hulp nodig om te onderzoeken wat jouw doelen en wensen eigenlijk zijn? Jouwtalentindewinkel.nl is een fantastisch initiatief van vakorganisatie De Unie waarbij onze coaches je handvaten geven om je werkgeluk te stimuleren. Speciaal voor medewerkers in de Retail Non-Food is dit aanbod volledig gratis! Je kunt rekenen op een team van ervaren en professionele coaches die jou persoonlijk begeleiden bij het ontdekken van jouw talenten, vaardigheden en passies. Met veel plezier en professionaliteit helpen ze jou om met een glimlach aan het werk te zijn én blijven. Neem hier een kijkje voor meer informatie. Beter kan het jaar niet beginnen, toch?! Maak er wat sprankelends van!

Retail Non Food: Cao

Loopbaan

Vorige week hebben wij je laten weten dat ruim 2 maanden informeel overleg met werkgevers helaas geen cao heeft opgeleverd. De bonden en werkgevers hadden hier samen voor gekozen, omdat volgens werkgevers het met diverse bedrijven in de branche heel moeilijk gaat. De Unie vindt toch dat er voor jou als werknemer een goede loonsverhoging moet komen. Wanneer dit informele overleg wel tot een resultaat had geleid, was dit ook ter stemming voorgelegd aan de leden.   

Nu het informeel overleg niets heeft opgeleverd, komt De Unie met cao-voorstellen om het formele cao-traject te starten. Dit zal nu medio januari 2024 van start gaan. De Unie heeft de volgende voorstellen.

Termijn cao

De Unie heeft een voorkeur voor een cao van één jaar.

Loon

De systematiek van cao-verhogingen dat deze meestijgen met de stijging van het wettelijk minimumloon willen wij continueren. Wij willen de loonschalen met de twee verhogingen van 3,75% (de indexatie) en 5,6% (verhoging minimum uurloon) voor 2024 verhogen.

Knip

De Unie voert al jarenlang gesprek met werkgevers over het afschaffen van de knip. Keer op keer hebben wij hier geen resultaat op behaald. Werkgevers passen in de  branche zeker niet allemaal de knip toe, maar willen niet af van de systematiek. De Unie wil nu het loongebouw uitbreiden met een aantal schalen zodat meer mensen toch een structurele loonsverhoging kunnen ontvangen.

Reiskostenvergoeding

De Unie wil binnen de Retail een reiskostenvergoeding invoeren. De richting van denken daarbij is het fiscaal maximum per kilometer te vergoeden.

Weekend vrij

De Unie wil dat werknemers eens in de maand een weekend vrij kunnen zijn.

5 mei erkende feestdag

De Unie wil graag 5 mei als erkende feestdag opnemen in de cao. Wij vinden het belangrijk dat mensen stil kunnen staan bij het belang van vrijheid. Tegelijkertijd  begrijpen wij dat de branche open moet blijven.

Contact

De Unie heeft sterk ingezet op loon. Wij denken dat dit juist nu belangrijk is. De leden kunnen reageren tot  uiterlijk 22 december naar Victor Kloos (belangenbehartiger) via email victor.kloos@unie.nl.

Retail: Geen nieuwe cao

Loopbaan

Per 1 januari 2024 is er geen nieuwe cao voor de retail. Deze week werd duidelijk dat er met de werkgevers in de Retail geen nieuwe cao valt af te sluiten. De Unie vindt dit zeer teleurstellend.  Zo is er rond deze feestdagen geen duidelijkheid over de loonsverhoging voor de mensen die juist rond deze dagen extra hard werken.

Informeel overleg heeft geen resultaat gehad

Met een aantal bedrijven in de Retail gaat het niet goed en sommigen vallen helaas om. Dat is ernstig voor de mensen die er werken. Voor de werkgeversvereniging Inretail – die vele bedrijven vertegenwoordigt – is dit de aanleiding om moeilijk tot een cao te komen. De vakorganisaties hebben eerder voorgesteld om informeel af te tasten hoe we toch tot een cao kunnen komen. De afgelopen twee maanden hebben we hierop ingezet. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid.

Hoe nu verder?

Afgesproken is dat het formele cao-traject alsnog van start gaat. Volgende week kan je een voorstel verwachten hoe De Unie denkt deze cao-onderhandelingen in te gaan. Daarop worden de reacties van leden meegenomen. Medio januari zullen de eerste formele gesprekken plaatsvinden.

De cao is door geen van de partijen opgezegd en loopt na 1 januari 2024 dus door.

Contact

Voor vragen kun je met de belangenbehartiger Victor Kloos contact opnemen via de mail victor.kloos@unie.nl.

Inretail: Cao-proces

Loopbaan

Vakorganisaties en werkgevers kiezen voor een ander cao-proces. Werkgevers en vakbonden zijn begonnen aan het proces dat moet leiden tot een nieuwe cao Retail Non-Food per 1 januari 2024.

Bij cao-onderhandelingen is het gebruikelijk dat partijen de voorstellenbrieven indienen. Werkgevers en vakbonden hebben er echter in dit cao-proces voor gekozen dit proces vorm te geven via co-creatie. Dat houdt in dat niet wordt onderhandeld vanuit vooraf ingenomen standpunten, maar dat samen wordt gezocht naar oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden. De reden waarom partijen voor deze vorm hebben gekozen, is de enorme stijging van het wettelijk minimumloon in 2023 en 2024 en de impact daarvan op het loongebouw in de cao. Deze stijging leidt tot een loonkostenstijging van bijna 25% in 2 jaar tijd.

Omdat werkgevers en vakbonden hechten aan het in stand houden van een cao, wordt de komende periode constructief, oplossingsgericht met elkaar overlegd. De nadruk ligt op de onderwerpen ‘loon, loongebouw en knip’ en ‘IOB’.

Op 16 november praten partijen informeel met elkaar verder; het formele traject verschuift daarmee wat naar achteren.

Onderzoek naar de knip

De cao kent een zogenaamde ‘knip’ waarbij structurele loonsverhoging die wordt afgesproken in de cao, niet behoeft te worden toegekend aan cao-proces medewerkers. Afgesproken is dat er onderzoek onder bedrijven zou plaatsvinden hoe dit in de praktijk wordt toegepast.

79% van de bedrijven gaven de genoemde medewerkers wel een verhoging. 65% daarvan kreeg de volledige cao-loonstijging toegekend. 85% van de bedrijven wil dat de knip blijft bestaan.

Vragen of tips over cao-traject?

Als je vragen of tips hebt over het cao-traject, mail naar de belangenbehartiger Victor Kloos via e-mail victor.kloos@unie.nl

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door het ministerie
van Sociale zaken en werkgelegenheid

Powered by De Unie