Wehkamp: Finaal bod sociaal plan

Dinsdag 7 juli 2020 heeft De Unie, samen met de andere bonden overleg gehad met Wehkamp over de inhoud van het sociaal plan. Naar aanleiding van dit overleg heeft je CEO al een bericht gestuurd. Uiteraard willen wij je ook vanuit ons perspectief bijpraten over waar we staan en hoe we hier zijn gekomen.

Proces

Nadat vakorganisaties op 29 mei zijn ingelicht over de komende reorganisatie waarbij we een uitnodiging voor overleg ontvingen, hebben we op 3 juni een eerste overleg gehad. Dit stond vooral in het teken van informatie uitwisseling over ‘het waarom?’ en ‘hoe verder?’. Van begin af aan is duidelijk gemaakt dat Wehkamp financieel gezond is en dat deze reorganisatie is ingegeven om efficiënter te werken en ook kosten te besparen. Kortom: een bedrijfsoptimalisatie, niet uit nood geboren. Op 12 juni hebben we een eerste overleg gehad om te komen tot een sociaal plan. Vrijdag 19 juni hebben we digitaal met de medewerkers in Zwolle gesproken en zijn we op de locatie in Maurik in gesprek gegaan met de medewerkers. Hierop volgend hebben we overleg gevoerd op 23 juni en 30 juni. In deze overleggen hebben we, gelet op de financiële achtergrond een voorstel gedaan waar medewerkers die met ontslag worden geconfronteerd een goede schadeloosstelling mee zouden krijgen. Gebaseerd op de transitievergoeding van 2019 gecombineerd met outplacement, scholing en juridisch en financieel advies.

Waar staan we nu?

Op dinsdag 7 juli zou Wehkamp bij ons terugkomen om verder te onderhandelen. Wehkamp heeft in het overleg aangegeven een finaal bod te doen. Dat wil zeggen dat de onderhandelingsfase daarmee ten einde was. Het bod dat Wehkamp heeft gedaan voldeed niet aan een aantal van onze uitgangspunten. Een belangrijke voor ons was de transitievergoeding 2019.

Op hoofdlijnen ziet het finale bod er als volgt uit:

 • Transitievergoeding 2020 (1/3 maandsalaris per dienstjaar).
 • Vermenigvuldigingsfactor voor de transitievergoeding:
  • Jonger dan 40 jaar 1,1.
  • Vanaf 40 jaar en tot en met 50 jaar 1,2.
  • Vanaf 51 jaar 1,5.
 • Maximering op € 83.000,- of een jaarsalaris (als dit hoger is dan genoemd bedrag) gebaseerd op bovenstaande factoren.
 • 2 extra maandsalarissen bij het tekenen in juli of 1 extra maandsalaris bij tekenen in augustus (tekenen: het overeenkomen van de vaststellingsovereenkomst).
 • Outplacementbudget: € 2.500,- (bureau ter keuze van de medewerker).
 • Scholingsbudget: € 1.500,-.
 • Bijdrage in juridische kosten: € 750,-.
 • Bijdrage in financieel advies: € 750,-.
 • Personeelskorting tot 1 december 2024.
 • Als medewerker bereid is om in Zwolle te werken in plaats van Maurik, dan geldt 50% van de reistijd als werktijd en zullen alle km’s in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding.
 • Afbouwregeling indien plaatsing in lagere functie: in 4 stappen van 25% in één jaar naar lagere functieschaal.
 • Hardheidsclausule.

En nu?

Qua faciliteiten in het sociaal plan is Wehkamp ons wel degelijk tegemoet gekomen. Waar we elkaar niet in konden vinden was de basis van de transitievergoeding. Als deze reorganisatie een half jaar eerder aangekondigd was, dan gold de transitievergoeding uit 2019. Bij dienstjaren meer dan 10 jaar, is de vergoeding boven de 10 jaar ½ maandsalaris per dienstjaar, in plaats van 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Wij hebben de onderhandelingen gevoerd met de bedoeling tot overeenstemming te komen. Een sociaal plan af te spreken waar we, ondanks de ernst van ontslag, de gevolgen zo goed mogelijk zouden compenseren. Nu we met een finaal bod (ook wel: eindbod) te maken hebben, leggen we dit als zodanig voor aan onze leden. Waarbij we aan de Unie-leden vragen of ze hiermee kunnen instemmen of niet. Wehkamp lijkt onze ledenraadpleging echter niet af te wachten en wil nu vaart maken met het traject met de ondernemingsraad (OR). De OR moet geïnformeerd en beargumenteerd kunnen adviseren. Hoeveel tijd daarvoor nodig is, is aan de OR.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Hoe verder?

Het heeft er alle schijn van dat Wehkamp het overleg met ons als afgesloten ervaart. Desondanks hebben de leden het nu voor het zeggen. Wij willen weten hoe jij er over denkt! Ook als je niet akkoord gaat met het sociaal plan, zullen we je individueel bijstaan als je met ontslag te maken krijgt. Terug naar de onderhandelingstafel? Ja, dat zouden we misschien wel willen, maar het is niet gezegd dat Wehkamp daarvoor openstaat. Wehkamp zal naar verwachting het sociaal plan ‘aanbieden’.

Wij zijn benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. En uiteraard zijn we er voor jou. Kijk wat De Unie voor je kan doen op: https://www.unie.nl/jouw-situatie.

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem dan contact op met Erwin Rog via e-mail erwin.rog@unie.nl of bel 06-5252 2036.

Powered by De Unie