Verlof, ziekte en ontslag rond je zwangerschap

Ben je zwanger? Gefeliciteerd! Er komt ongetwijfeld veel op je af deze periode: van doktersbezoeken tot fysieke ongemakken, van kinderopvangzaken tot kinderkamermanagement. En daar komen eventuele werkzorgen dan nog bij. Daarom zetten onze experts wat handige informatie voor je op een rij. Want hoelang is je verlof precies? Wat als je ziek wordt, en mag je eigenlijk ontslagen worden?

Verlof

Als je zwanger bent, heb je wettelijk recht op zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit gaat zes tot vier weken voor de uitgerekende datum in – jij bepaalt zelf wanneer precies – en duurt nog minimaal tien weken na je bevalling. In je arbeidsovereenkomst of cao kan staan dat je langer verlof krijgt. Tijdens je verlof wordt je salaris volledig doorbetaald: dit krijg je van het UWV of van je werkgever.

Ziek…

… tijdens je zwangerschap

Word je ziek tijdens je zwangerschap, maar voor je verlof? Dan meld je je gewoon ziek bij je werkgever en krijg je jouw salaris doorbetaald. Als je ziekte wordt veroorzaakt door je zwangerschap, kan je werkgever een ziektewetuitkering voor je aanvragen bij het UWV.

Meer informatie? Check de website van het UWV.

… tijdens (of vlak voor) je verlof

Als je ziek wordt tijdens je zwangerschaps- of bevallingsverlof, dan loopt je verlof gewoon door. Hetzelfde geldt voor je zwangerschapsuitkering. Word je ziek binnen zes weken vóór je uitgerekende datum, maar is je zwangerschapsverlof nog niet ingegaan? Dan gaat het verlof per direct in – ook als je ziekte niets te maken heeft met je zwangerschap. Kun je na je bevallingsverlof nog niet werken door je zwangerschap of bevalling, dan moet je je ziek melden bij je werkgever. Hij kan dan een ziektewetuitkering voor je aanvragen bij het UWV.

Meer weten? Op de website van het UWV vind je uitgebreide informatie.

… tijdens je WW- of WIA-uitkering

Ben je zwanger en word je ziek terwijl je een WW- of WIA-uitkering krijgt? Dan meld je je ziek bij het UWV. Op de website van het UWV lees je meer over ziekte vóór je zwangerschapsverlof terwijl je een uitkering ontvangt.

Ontslag tijdens je zwangerschap…

Tijdens je zwangerschap heb je zogenaamde ontslagbescherming: je mag niet ontslagen worden omdat je zwanger bent. Hieronder lees je wat dat betekent in verschillende situaties.

… in je proeftijd

Tijdens je proeftijd mag je werkgever de arbeidsovereenkomst zonder opgaaf van reden beëindigen. Jij mag dit ook. Je werkgever moet de reden van de beëindiging wel geven als je daarom vraagt. Je ontslag mag in ieder geval niets te maken hebben met je zwangerschap. Is dat wel het geval, of heb je een vermoeden dat dit zo is? Neem dan contact op met onze juridisch specialisten voor verder advies.

… bij een contract voor bepaalde tijd

Je werkgever mag jou niet ontslaan. Hij mag wel je contract laten verlopen, zelfs als de einddatum tijdens je zwangerschap is. Dit mag niet als je zwangerschap de reden is dat hij je contract niet verlengt. Is dit wel het geval, of heb je een vermoeden dat dit zo is? Neem dan contact op met onze juridisch specialisten.

… bij een contract voor onbepaalde tijd

Je werkgever mag jou niet ontslaan tijdens je zwangerschap, je zwangerschapsverlof of in de zes weken na je zwangerschapsverlof. Alleen ontslag op staande voet is toegestaan. Daarvoor moet je werkgever een geldige reden hebben, die niets met je zwangerschap en het opzegverbod te maken heeft: bijvoorbeeld dat je iets hebt gestolen.

… bij een uitzendovereenkomst

Ook je uitzendcontract mag niet worden beëindigd omdát je zwanger bent. Maar in sommige gevallen bijvoorbeeld wel omdat het werk stopt, terwijl je zwanger bent. Wat precies wel en niet mag, hangt af van de fase van het uitzendcontract waarin je zit en of je een uitzendbeding hebt. Jouw situatie bespreken? Neem contact op met onze juridisch specialisten!

Meer weten over jouw rechten tijdens of na je zwangerschap

Heb je nog vragen over verlof, ziekte of ontslag tijdens je zwangerschap? Of houdt je werkgever zich niet aan de regels, bijvoorbeeld door te dreigen met ontslag? Neem contact op met onze juridisch experts! Ons Service Center is elke werkdag van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Afdrukken

Powered by De Unie