Retail Non Food: Cao

Vorige week hebben wij je laten weten dat ruim 2 maanden informeel overleg met werkgevers helaas geen cao heeft opgeleverd. De bonden en werkgevers hadden hier samen voor gekozen, omdat volgens werkgevers het met diverse bedrijven in de branche heel moeilijk gaat. De Unie vindt toch dat er voor jou als werknemer een goede loonsverhoging moet komen. Wanneer dit informele overleg wel tot een resultaat had geleid, was dit ook ter stemming voorgelegd aan de leden.   

Nu het informeel overleg niets heeft opgeleverd, komt De Unie met cao-voorstellen om het formele cao-traject te starten. Dit zal nu medio januari 2024 van start gaan. De Unie heeft de volgende voorstellen.

Termijn cao

De Unie heeft een voorkeur voor een cao van één jaar.

Loon

De systematiek van cao-verhogingen dat deze meestijgen met de stijging van het wettelijk minimumloon willen wij continueren. Wij willen de loonschalen met de twee verhogingen van 3,75% (de indexatie) en 5,6% (verhoging minimum uurloon) voor 2024 verhogen.

Knip

De Unie voert al jarenlang gesprek met werkgevers over het afschaffen van de knip. Keer op keer hebben wij hier geen resultaat op behaald. Werkgevers passen in de  branche zeker niet allemaal de knip toe, maar willen niet af van de systematiek. De Unie wil nu het loongebouw uitbreiden met een aantal schalen zodat meer mensen toch een structurele loonsverhoging kunnen ontvangen.

Reiskostenvergoeding

De Unie wil binnen de Retail een reiskostenvergoeding invoeren. De richting van denken daarbij is het fiscaal maximum per kilometer te vergoeden.

Weekend vrij

De Unie wil dat werknemers eens in de maand een weekend vrij kunnen zijn.

5 mei erkende feestdag

De Unie wil graag 5 mei als erkende feestdag opnemen in de cao. Wij vinden het belangrijk dat mensen stil kunnen staan bij het belang van vrijheid. Tegelijkertijd  begrijpen wij dat de branche open moet blijven.

Contact

De Unie heeft sterk ingezet op loon. Wij denken dat dit juist nu belangrijk is. De leden kunnen reageren tot  uiterlijk 22 december naar Victor Kloos (belangenbehartiger) via email victor.kloos@unie.nl.

Powered by De Unie