Retail: Geen nieuwe cao

Per 1 januari 2024 is er geen nieuwe cao voor de retail. Deze week werd duidelijk dat er met de werkgevers in de Retail geen nieuwe cao valt af te sluiten. De Unie vindt dit zeer teleurstellend.  Zo is er rond deze feestdagen geen duidelijkheid over de loonsverhoging voor de mensen die juist rond deze dagen extra hard werken.

Informeel overleg heeft geen resultaat gehad

Met een aantal bedrijven in de Retail gaat het niet goed en sommigen vallen helaas om. Dat is ernstig voor de mensen die er werken. Voor de werkgeversvereniging Inretail – die vele bedrijven vertegenwoordigt – is dit de aanleiding om moeilijk tot een cao te komen. De vakorganisaties hebben eerder voorgesteld om informeel af te tasten hoe we toch tot een cao kunnen komen. De afgelopen twee maanden hebben we hierop ingezet. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid.

Hoe nu verder?

Afgesproken is dat het formele cao-traject alsnog van start gaat. Volgende week kan je een voorstel verwachten hoe De Unie denkt deze cao-onderhandelingen in te gaan. Daarop worden de reacties van leden meegenomen. Medio januari zullen de eerste formele gesprekken plaatsvinden.

De cao is door geen van de partijen opgezegd en loopt na 1 januari 2024 dus door.

Contact

Voor vragen kun je met de belangenbehartiger Victor Kloos contact opnemen via de mail victor.kloos@unie.nl.

Powered by De Unie