Wat als je werkgever failliet gaat?

Wanneer je werkgever failliet gaat, is hij niet langer in staat om zijn kosten te betalen. Er is dan sprake van zogenaamde betalingsonmacht. Dit heeft grote gevolgen voor jou als werknemer: je werkgever kan namelijk ook geen lonen meer betalen. Bovendien zit je ineens zonder werk. Waar moet je precies op letten in zo’n situatie? En waar heb je recht op? Je leest het in deze blog.

Faillissement

Wanneer je werkgever in financieel zwaar weer verkeert en zijn kosten – waaronder jouw loon – niet meer kan betalen, spreken we van een betalingsonmacht. Soms is er sprake van een blijvende betalingsonmacht of zelfs faillissement. In sommige situaties heb je recht op een uitkering wegens betalingsonmacht:

 • De rechter heeft je werkgever tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gegeven. De rechter wijst een bewindvoerder aan die het financieel beheer overneemt.
 • De rechter verklaart je werkgever failliet en wijst een curator aan die het financieel beheer overneemt.
 • Je werkgever kan niet meer uit de financiële problemen komen. Hij krijgt van de rechtbank een regeling om schulden af te lossen: een zogenaamde schuldsaneringsregeling.

Ontslag

Gaat je werkgever failliet, dan benoemt de rechtbank een curator die de rol van de werkgever overneemt en het faillissement afhandelt. De curator is gerechtigd om alle arbeidsovereenkomsten op te zeggen. Meestal doet hij dit meteen. De opzegtermijn – maximaal van zes weken – geldt nog wel. De curator bepaalt of je in deze periode moet blijven werken.

Let op: heeft de rechter je werkgever failliet verklaard of uitstel van betaling gegeven? Dan vervalt je recht op een transitievergoeding.

Loon

Tot je definitief uit dienst bent, houd je het recht op loon. Het UWV neemt de loonbetalingsplicht van je werkgever over en kan de volgende verplichtingen overnemen:

 • Achterstallig loon over maximaal 13 weken voor de opzegdatum
  Denk aan loon, overuren, onkostenvergoeding, opbouw voor dertiende maand en atv-/adv-dagen.
 • Achterstallig loon over maximaal 1 jaar voor einde dienstverband
  Denk aan vakantiegeld, vakantiedagen, pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds. Atv-dagen en duurzame inzetbaarheid via het tijdspaarfonds betaalt het UWV tot maximaal 13 weken terug.
 • Loon over de opzegtermijn
  Tot het definitieve einde van je dienstverband – maximaal 6 weken na de opzegdatum – heb je ook nog recht op loon. Was je op 1 januari 1999 minimaal 1 jaar in dienst en 45 jaar of ouder? Dan heb je mogelijk een langere opzegtermijn, en langer recht op loondoorbetaling.

Uitkering

Vraag op tijd een uitkering wegens betalingsonmacht aan! Doe dit binnen 26 weken na de eerste dag waarop je werkgever je niet meer kon betalen. Ben je te laat? Dan kun je meestal geen uitkering wegens betalingsonmacht meer krijgen. Heb je na jouw opzegtermijn nog geen ander werk gevonden? Dan kun je een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Meer weten

Heb je nog vragen over faillissementen of dit artikel? Neem dan contact met ons op. Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan als volger van De Unie via onze website.

Powered by De Unie