WIJ STAAN VOOR JE KLAAR

Dit retail loket is een initiatief van vakorganisatie De Unie, ondersteunt door het Sociaal Fonds Retail Non-Food. We helpen medewerkers van winkelbedrijven bij de grote veranderingen in de sector. Zeker waar het persoonlijke impact heeft, zoals bij een faillissement of reorganisatie.

 

Niemand hoeft er alleen voor te staan. 

OVER DE UNIE

De Unie is er in voor- en tegenspoed in jouw werkleven. We sluiten caos af met werkgevers, branches en sectoren en onderhandelen over sociaal plannen als het moet. Maar we zijn er ook voor jou als individuele medewerker. Om jouw persoonlijke belangen te behartigen en je te voorzien van de juiste informatie, adviezen en concrete hulp. Laagdrempelig en zoveel mogelijk kosteloos.  

 

We schrijven je in als gratis lid van De Unie. Je krijgt dan automatisch nieuws en tips over jouw werk en inkomen. 

OVER HET SOCIAAL FONDS RETAIL NON-FOOD

Als Sociaal Fonds Retail Non-Food financieren wij activiteiten voor werkgevers én werknemers die vallen onder de cao retail non-food. Wij bevorderen een goede onderlinge verstandhouding en realiseren de juiste aansluiting op de arbeidsmarkt voor medewerkers.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door het ministerie
van Sociale zaken en werkgelegenheid

Powered by De Unie