Wat is werktijdverkorting?

De standaard werktijdverkorting (WTV) is vanwege het coronavirus beëindigd. Er is een nieuwe regeling voor in de plaats gekomen: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling voorziet in een compensatie tot 90 procent van de loonkosten.

De werkgever betaalt het loon wel voor 100 procent door. Ook mag er gedurende de periode van deze regeling geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd.

Powered bij De Unie