Wat als je werkgever vraagt of je meer kan werken na de lockdown?

CAO

Tijdens de lockdown zijn veel organisaties gesloten of beperkt geopend. Als straks alles weer open is, kan het zijn dat je werkgever je vraagt om meer of langer te werken, bijvoorbeeld omdat-ie tijdelijk langere openingstijden wil of meer mensen wil inroosteren vanwege drukte. Hij mag dit aan je vragen en jij mag hiermee instemmen. Houd er rekening mee dat er altijd een limiet zit aan het aantal uren dat je mag werken: deze limiet staat vastgelegd in de Arbeidstijdenwet – en soms in een cao. Onze juridisch specialisten leggen uit hoe dat zit.

Wat staat er in de Arbeidstijdenwet?

In de Arbeidstijdenwet staan regels opgenomen over werktijden, pauzes en nachtdiensten. Deze regels gelden voor alle werknemers van 18 jaar en ouder – dus ook stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. Voor sommige sectoren staan er aanvullende of afwijkende regels in de wet over werktijden, bijvoorbeeld voor de brandweer, zorg en horeca.

Zo staat er bijvoorbeeld in de Arbeidswet dat je:

  • per dienst maximaal 12 uur mag werken;
  • per week maximaal 60 uur mag werken;
  • per dag recht hebt op 11 uur aaneengesloten rust;
  • recht hebt op een halfuur pauze als je 5,5 uur of meer werkt;
  • niet hoeft te werken op zondag, tenzij je dit hebt afgesproken met je werkgever of als het noodzakelijk is voor je werk, zoals in de zorg of beveiliging.

Meer weten over de Arbeidstijdenwet? Check de website van de Rijksoverheid en de brochure over de Arbeidstijdenwet.

Afwijkende regels in de cao

In principe geldt de Arbeidstijdenwet voor jou als je voor een werkgever werkt. Maar in een cao mag van de wet worden afgeweken. Zo kunnen hier bijvoorbeeld andere regels in staan over de lengte van de werkdag of hoelang je pauze mag duren. Check je cao dus goed.

Meer weten

Heb je vragen over de Arbeidstijdenwet, of wil je werkgever jou na de lockdown meer laten werken en weet je niet wat je moet doen? Neem gerust contact met ons op. Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.

CAO 2021

CAO

De Unie heeft samen met INRetail en de betrokken Vakorganisaties CNV Vakmensen, AVV en RMU een nieuwe CAO afgesloten voor medewerkers in de Retail Non-Food. Dit zijn alle medewerkers die werken in mode-, schoenen- en sportwinkels, maar ook parfumerieën, juweliers, tuincentra en woonwinkels.

We kiezen ervoor om samen met werkgevers te werken aan een sterke toekomstbestendige branche.

Wat betekent dit voor jou? Goed nieuws; je krijgt 2 keer per jaar een loonsverhoging zolang deze CAO loopt (tot 1 juli 2022). Deze loonsverhoging is gelijkt aan het percentage waar het wettelijk minimumloon mee stijgt. De eerste verhoging is al in januari 2021.

Wil je meer weten? Kijk hier alvast naar de nieuwe CAO die op 1 januari 2021 geldig is.

Cao-overleg…

CAO

Maandag 9 november hebben we een uitnodiging voor cao-overleg voor de retail non-food ontvangen. Het overleg start donderdag 12 november. Een ander overleg dan anders. De retail non-food is een hele brede sector: van mode-winkels tot tuincentra, van juweliers tot wonen. Een groot deel van de sector is hard geraakt door de maatregelen die zijn genomen om de corona-crisis te bedwingen. De gevolgen voor de winkelstraten zijn enorm en nog altijd aanwezig. In dat kader stelt de werkgeversdelegatie voor om een crisis cao overeen te komen met weinig inhoudelijke wijzigingen.

Wil jij op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief..

Overleg

De Unie gaat op deze uitnodiging voor het cao-overleg in. Wat de werkgeversdelegatie precies bedoelt met een crisis cao, zal het overleg verder moeten uitwijzen. Uiteraard heeft De Unie de afgelopen periode niet stilgezeten en we hebben hierdoor een goed beeld van de sector gekregen. De diversiteit in de sector is misschien wel het meest in het oog springend. Daarnaast stellen wij vast dat er veel waarde wordt gehecht aan de loonsverhoging die twee keer per jaar wordt doorgevoerd. Deze is gebaseerd op het gemiddelde van Nederland, gelijk aan de verhoging van het wettelijk minimumloon. Ook willen we dat de medewerkers in de sectoren in deze cao die het goed hebben gedaan, hier ook voor worden gewaardeerd.

IOB

Per 1 januari 2021 wordt het IOB geactiveerd. Vanaf dat moment komt het voor werknemers beschikbaar en zal worden gevuld met het budget van de laatste 3 maanden van 2020. Daarna volgt de maandelijkse verhoging.

Pensioen

Het pensioenfonds heeft de premie en opbouw voor 2021 bekend gemaakt. Sociale partners kwamen niet tot een beter alternatief en hebben zich uiteindelijk achter het voorstel van het bestuur van het pensioenfonds geschaard. De premie voor werkgevers zal worden verhoogd met 1,875% van de pensioengrondslag. Voor werknemers komt er een verhoging van 0,375% van de pensioengrondslag. De pensioenopbouw wordt verlaagd tot 1,41% (nu 1,56%). De ‘pijn’ van de lage (premie)dekkingsgraad wordt hiermee door beide partijen gedeeld. Sociale partners blijven in overleg om te komen tot een nieuwe pensioenregeling.

Wil je ons iets meegeven?

Het zijn rare tijden. Fysiek overleg is er nog nauwelijks. Winkelstraten zijn veel minder gezellig. Horeca is wederom gesloten. Vooropgesteld dat de medewerkers in deze sector een enorme prestatie leveren door anders te werken, door soms als politieagent te moeten optreden, door te verkopen op afstand (soms ook online) en met vele nieuwe regels te maken krijgen. En niet te vergeten: de onzekerheid in sommige sectoren of de drukte bij de tuincentra. In deze rare tijd is het ook voor cao-onderhandelaars een uitdaging. In deze tijd zien we dat de cao-resultaten niet meer zijn wat ze in het begin van jaar waren. Uiteraard horen we graag welke inzet je De Unie wilt meegeven! Laat het weten via: erwin.rog@unie.nl.

CAO verlopen, wat nu?

CAO

Als werknemer bij een bedrijf of branche kan je onder een cao vallen. Dan heb je naast de wettelijke regelingen, aanvullende arbeidsvoorwaarden waar jij en je werkgever aan moeten voldoen. Maar wat gebeurt er als de huidige cao verlopen is en vakorganisaties en werkgevers niet tot nieuwe cao-afspraken komen? In deze blog bespreken wij wat er gebeurt met je rechtspositie wanneer de cao is geëindigd en er nog geen nieuwe cao is.

Wat is een cao?

Cao staat voor: collectieve arbeidsovereenkomst. Een cao is een overeenkomst tussen een werkgever en vakbonden waarin afspraken zijn vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden. De afspraken in de cao gelden voor een hele groep werknemers. Alle rechten en plichten vind je als werknemer hierin terug. Denk bijvoorbeeld aan je salaris(verhoging), verlofdagen of overwerk- en onregelmatigheidstoeslagen. Er zijn twee verschillende soorten cao’s. Namelijk, de bedrijfstak-cao en de ondernemings-cao. De bedrijfstak-cao geldt voor een hele sector, bijvoorbeeld de Metaalindustrie of InRetail. De ondernemings-cao geldt voor een specifiek bedrijf, bijvoorbeeld de Rabobank of ING.

Eerder legden we al uit wat een cao precies is en hoe een cao tot stand komt.

De nawerking van een verlopen cao

Een cao wordt altijd voor een bepaalde periode afgesproken, omdat onder andere de afspraken afhankelijk zijn van hoe het bedrijf of de sector ervoor staat. De cao die in je arbeidsovereenkomst staat genoemd, blijft op jou van toepassing, ook al is er nog geen nieuwe cao. Het kan namelijk wel eens voorkomen dat er pas na 3 maanden na afloop van de cao, een nieuwe cao wordt afgesproken. Tot deze nieuwe cao er is, blijven de bepalingen uit de meest recente cao op jou van toepassing.

De reden waarom de cao die is geëindigd op jou van toepassing blijft, is vanwege de ‘nawerking’. Nawerking houdt in dat de arbeidsvoorwaarden uit een cao blijven gelden, ook al is de huidige cao verlopen. Dit geldt voor werknemers die via een lidmaatschap van een vakbond gebonden zijn aan een cao. Maar ook medewerkers die geen lid zijn van een vakbond zijn meestal gebonden aan de cao. Dit komt doordat de meeste cao’s algemeen verbindend zijn verklaard voor de hele bedrijfstak. 

Algemeen verbindend verklaard

Zoals hierboven aangegeven, zorgt een cao die algemeen verbindend is verklaard voor een gelijkheid tussen werknemers. De cao is immers van toepassing op alle werknemers in de bedrijfstak. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgt er voor dat een cao algemeen verbindend wordt verklaard, wanneer de werkgever hierom vraagt. De AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) geldt vanaf het moment dat het wordt gepubliceerd in de Staatscourant. In zijn algemeenheid geldt dat algemeen verbindend verklaarde CAO bepalingen geen nawerking hebben. 

Hoe weet ik of ik onder een cao val?

In je arbeidsovereenkomst kan staan aangegeven of en onder welke cao jij valt.

Vragen?

Weet jij niet zeker of jij onder een cao valt? Of heb je andere vragen na het lezen van deze blog? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via 0345 – 851 963 of via sc@unie.nl

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan als volger van De Unie via onze website.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door het ministerie
van Sociale zaken en werkgelegenheid

Powered by De Unie