CAO verlopen, wat nu?

Als werknemer bij een bedrijf of branche kan je onder een cao vallen. Dan heb je naast de wettelijke regelingen, aanvullende arbeidsvoorwaarden waar jij en je werkgever aan moeten voldoen. Maar wat gebeurt er als de huidige cao verlopen is en vakorganisaties en werkgevers niet tot nieuwe cao-afspraken komen? In deze blog bespreken wij wat er gebeurt met je rechtspositie wanneer de cao is geëindigd en er nog geen nieuwe cao is.

Wat is een cao?

Cao staat voor: collectieve arbeidsovereenkomst. Een cao is een overeenkomst tussen een werkgever en vakbonden waarin afspraken zijn vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden. De afspraken in de cao gelden voor een hele groep werknemers. Alle rechten en plichten vind je als werknemer hierin terug. Denk bijvoorbeeld aan je salaris(verhoging), verlofdagen of overwerk- en onregelmatigheidstoeslagen. Er zijn twee verschillende soorten cao’s. Namelijk, de bedrijfstak-cao en de ondernemings-cao. De bedrijfstak-cao geldt voor een hele sector, bijvoorbeeld de Metaalindustrie of InRetail. De ondernemings-cao geldt voor een specifiek bedrijf, bijvoorbeeld de Rabobank of ING.

Eerder legden we al uit wat een cao precies is en hoe een cao tot stand komt.

De nawerking van een verlopen cao

Een cao wordt altijd voor een bepaalde periode afgesproken, omdat onder andere de afspraken afhankelijk zijn van hoe het bedrijf of de sector ervoor staat. De cao die in je arbeidsovereenkomst staat genoemd, blijft op jou van toepassing, ook al is er nog geen nieuwe cao. Het kan namelijk wel eens voorkomen dat er pas na 3 maanden na afloop van de cao, een nieuwe cao wordt afgesproken. Tot deze nieuwe cao er is, blijven de bepalingen uit de meest recente cao op jou van toepassing.

De reden waarom de cao die is geëindigd op jou van toepassing blijft, is vanwege de ‘nawerking’. Nawerking houdt in dat de arbeidsvoorwaarden uit een cao blijven gelden, ook al is de huidige cao verlopen. Dit geldt voor werknemers die via een lidmaatschap van een vakbond gebonden zijn aan een cao. Maar ook medewerkers die geen lid zijn van een vakbond zijn meestal gebonden aan de cao. Dit komt doordat de meeste cao’s algemeen verbindend zijn verklaard voor de hele bedrijfstak. 

Algemeen verbindend verklaard

Zoals hierboven aangegeven, zorgt een cao die algemeen verbindend is verklaard voor een gelijkheid tussen werknemers. De cao is immers van toepassing op alle werknemers in de bedrijfstak. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgt er voor dat een cao algemeen verbindend wordt verklaard, wanneer de werkgever hierom vraagt. De AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) geldt vanaf het moment dat het wordt gepubliceerd in de Staatscourant. In zijn algemeenheid geldt dat algemeen verbindend verklaarde CAO bepalingen geen nawerking hebben. 

Hoe weet ik of ik onder een cao val?

In je arbeidsovereenkomst kan staan aangegeven of en onder welke cao jij valt.

Vragen?

Weet jij niet zeker of jij onder een cao valt? Of heb je andere vragen na het lezen van deze blog? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via 0345 – 851 963 of via sc@unie.nl

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan als volger van De Unie via onze website.

Powered by De Unie