Cao-overleg…

Maandag 9 november hebben we een uitnodiging voor cao-overleg voor de retail non-food ontvangen. Het overleg start donderdag 12 november. Een ander overleg dan anders. De retail non-food is een hele brede sector: van mode-winkels tot tuincentra, van juweliers tot wonen. Een groot deel van de sector is hard geraakt door de maatregelen die zijn genomen om de corona-crisis te bedwingen. De gevolgen voor de winkelstraten zijn enorm en nog altijd aanwezig. In dat kader stelt de werkgeversdelegatie voor om een crisis cao overeen te komen met weinig inhoudelijke wijzigingen.

Wil jij op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief..

Overleg

De Unie gaat op deze uitnodiging voor het cao-overleg in. Wat de werkgeversdelegatie precies bedoelt met een crisis cao, zal het overleg verder moeten uitwijzen. Uiteraard heeft De Unie de afgelopen periode niet stilgezeten en we hebben hierdoor een goed beeld van de sector gekregen. De diversiteit in de sector is misschien wel het meest in het oog springend. Daarnaast stellen wij vast dat er veel waarde wordt gehecht aan de loonsverhoging die twee keer per jaar wordt doorgevoerd. Deze is gebaseerd op het gemiddelde van Nederland, gelijk aan de verhoging van het wettelijk minimumloon. Ook willen we dat de medewerkers in de sectoren in deze cao die het goed hebben gedaan, hier ook voor worden gewaardeerd.

IOB

Per 1 januari 2021 wordt het IOB geactiveerd. Vanaf dat moment komt het voor werknemers beschikbaar en zal worden gevuld met het budget van de laatste 3 maanden van 2020. Daarna volgt de maandelijkse verhoging.

Pensioen

Het pensioenfonds heeft de premie en opbouw voor 2021 bekend gemaakt. Sociale partners kwamen niet tot een beter alternatief en hebben zich uiteindelijk achter het voorstel van het bestuur van het pensioenfonds geschaard. De premie voor werkgevers zal worden verhoogd met 1,875% van de pensioengrondslag. Voor werknemers komt er een verhoging van 0,375% van de pensioengrondslag. De pensioenopbouw wordt verlaagd tot 1,41% (nu 1,56%). De ‘pijn’ van de lage (premie)dekkingsgraad wordt hiermee door beide partijen gedeeld. Sociale partners blijven in overleg om te komen tot een nieuwe pensioenregeling.

Wil je ons iets meegeven?

Het zijn rare tijden. Fysiek overleg is er nog nauwelijks. Winkelstraten zijn veel minder gezellig. Horeca is wederom gesloten. Vooropgesteld dat de medewerkers in deze sector een enorme prestatie leveren door anders te werken, door soms als politieagent te moeten optreden, door te verkopen op afstand (soms ook online) en met vele nieuwe regels te maken krijgen. En niet te vergeten: de onzekerheid in sommige sectoren of de drukte bij de tuincentra. In deze rare tijd is het ook voor cao-onderhandelaars een uitdaging. In deze tijd zien we dat de cao-resultaten niet meer zijn wat ze in het begin van jaar waren. Uiteraard horen we graag welke inzet je De Unie wilt meegeven! Laat het weten via: erwin.rog@unie.nl.

Powered by De Unie