7Dimensies

Vanuit onze ervaring en expertise zien wij zeven dimensies die van grote invloed zijn op het energieniveau van mensen. Human Energy noemen wij dat. Human Energy bepaalt het succes in elke fase van je carrière.

Of het nu gaat om loopbaanontwikkeling of duurzame inzetbaarheid, onze dienstverlening vindt haar basis in deze dimensies. Door patronen en verschillende levensfasen van de loopbaan in beeld te brengen, krijgen we direct inzicht in wat je belemmert om vooruit te bewegen. Zijn de zeven dimensies afzonderlijk in balans en met elkaar verbonden, dan kun je energie pas optimaal benutten.

Wij zetten graag aan tot denken en actie. Succes en optimale energie gaan hand in hand.

Vakmanschap – De mate waarin kennis van het vak up-to-date is, bepaalt hoe mensen mee kunnen gaan in veranderingen.

Mentaal – Veranderingen hebben altijd impact. Veerkracht en een juiste mindset helpen hiermee om te gaan.

Fysiek – Hoe functioneren het brein en lichaam in rust, tijdens mentale uitdagingen en herstel na inspanning. Inzicht in risico’s en stressbronnen maken een goed ritme mogelijk.

Emotioneel – Een biologisch interview geeft inzicht in emotionele belemmeringen en met de uitkomsten ontstaat ruimte voor positieve emoties.

Spirit – Geïnspireerd leven en werken heeft alles te maken met enthousiasme, passie, creativiteit, interesse en zingeving.

Financieel – Begrip van verschillende scenario’s geeft zekerheid en bied je kans nieuwe mogelijkheden te spotten.

Sociaal – Je sociale omgeving kan ook belemmerd werken. Jezelf verbinden met nieuwe mensen geeft energie. Durf te vernieuwen.

Powered by De Unie